Getting information off the Internet is like taking a drink from a fire hydrant.

Mitchell Kapor

Logic is the beggining, not the end of Wisdom.

Mr. Spock, Star Trek VI: The Undiscovered Country

O mně

Oznámení

Konzultační hodiny: středa 9:45—11:25, nebo po předchozí domluvě.

Nepřítomnost na pracovišti: 12. 7.—13. 8. 2021

Pracovní zkušenosti

Slezská univerzita v Opavě

(2020–) Garant popularizace na ÚI FPF | Oddělení pro vědu a výzkum SU

(2020) IT specialista | Centrum řízení projektů SU

(2018–) Systémový analytik pro Komunitní síť SU | Centrum řízení projektů SU

(2014–) Vědecko–pedagogický pracovník | FPF, Ústav informatiky

(2013) Lektor | FPF, Ústav informatiky

Městská knihovna Hlučín

(2012) Knihovník

Vzdělání

Univerzita Karlova (FF, Ústav informačních studií a knihovnictví)

(2013–) Ph.D. studium, Informační věda, disertační práce Vyhledávání informací v mobilním prostředí

Slezská univerzita v Opavě (FPF, Ústav informatiky)

(2010–2012) Navazující magisterské studium, Informační a knihovnická studia, diplomová práce M-learning a jeho využitelnost na Oddělení informační vědy ÚI FPF na Slezské univerzitě v Opavě

(2007–2010) Bakalářské studium, Informační studia se zaměřením na knihovnictví, bakalářská práce Projevy hospodářské krize v okruhu hromadných sdělovacích prostředků (masmédií)

Další aktivity

PR Ústavu informatiky

Profesní zájmy

Mezi mé profesní zájmy patří oblasti informačních věd a studií, konkrétně oblast HCI (Human-Computer Interaction), UX design, informační architektura, informační chování, vyhledávání informací, rešeršování, webový design a optimalizace uživatelských rozhraní, zejména pak mobilních informačních a komunikačních technologií. Zajímám se také o metodologii informačních věd, informační politiku, rozšířenou realitu, gamifikaci a další.

Zájmy

Mám rád sporty, cestování, kulturu, gastronomii a setkávání se s novými lidmi. Hraji squash, jezdím na kole, mám rád turistiku, plavání a geogaching. Rád sleduji nové filmy a seriály, poslouchám hudbu, navštěvuji divadla a čtu. Mou vášní jsou deskové, počítačové hry a hry na hrdiny.

Výuka

Zimní semestr – Bakalářské studium

Zimní semestr – Navazující magisterské studium

Letní semestr – Bakalářské studium

Letní semestr – Navazující magisterské studium

Univerzita třetího věku

Publikace

V češtině

Články

MATULA, K. Seminář NASIV 2016. Ikaros [online]. 2016, 20(6) [cit. 2017-08-14]. ISSN 1212-5072. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17795

MATULA, K. Mobilní rozhraní a knihovny. Veřejná správa: čtrnáctidenník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2014, XXV(16), s. 18–19. ISSN 1213-6581.

JANIK, M., L. KONÍČKOVÁ, K. MATULA a L. MLÝNKOVÁ. Benchmarking programu informační studia a knihovnictví: Best ISK. Inflow [online]. 2010, 3(1) [cit. 2017-08-14]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/benchmarking-programu-informacni-studia-knihovnictvi-best-isk

Kapitoly v knihách

MATULA, K. Využitelnost mobilních ICT ve výuce na Oddělení informační vědy ÚI FPF SU v Opavě. MATULA, K. et al. Acta Bibliothecalia et Informatica. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014, s. 61–71. 84 s. ISBN 978-80-7510-042-9.

JANÍKOVÁ, A., K. MATULA a Š. TŮMOVÁ. Primární mentální schopnosti jako měřítko inteligence v internetovém prostoru. KELEMEN, J. et al. Kognitivní věda a umělý život. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2013, s. 123–127. 292 s. ISBN 978-80-7248-863-6.

Konference

KOCIÁNOVÁ, V. a K. MATULA. Social media as a tool for marketing of books and readership. In Information Interactions 2019. Bratislava, Slovenská republika: Univerzitná knižnica v Bratislave, 21.—22. října 2019. Prezentace.

MATULA, K. Mobilní platformy pro EIZ. In Bibliothecalia Academica 2014 [online]. Ústí nad Labem: AKVŠ, 2014 [cit. 2017-08-14]. Dostupné z: https://akvs.upce.cz/wp-content/archiv/aktivity/ba-2014/ba2014-matula.pptx

MATULA, K. Použitelnost mobilních ICT při přístupu k EIZ. In Inforum 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.–28. května 2014 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014 [cit. 2017-08-14]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2014/35/

V angličtině

Články

MATULA, K. Mobile Information Literacy: More Skills for Users of Information? Qualitative and Quantitative Methods in Libraries [online]. 2021, 9(4), p. 601—609 [cit. 2021-06-10]. ISSN 2241-1925. Dostupné z: http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/605

NOVOTNÁ, A., J. NOVOTNÝ a K. MATULA. Bibliometric Mapping of Scholar Publishing in Physics: Exploratory Study. Library Philosophy and Practice (e-journal) [online]. 2020 [cit. 2020-02-03]. ISSN 1522-0222. Dostupné z: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3106/

Konference

NOVOTNÁ, A. a K. MATULA. Interactions as a source of information for managerial decisions. In Information Interactions 2019. Bratislava, Slovenská republika: Univerzitná knižnica v Bratislave, 21.—22. října 2019. Prezentace.

MATULA, K. Mobile Information Literacy: More Skills for Users of Information. In International Conference on Qualitative & Quantitave Methods in Libraries. Florence, Italy: European University Institute, 28th—31st May 2019. Poster.

MATULA, K. Mobile Use in the Libraries. In International Workshop on Future Libraries: Emerging Trends. Delhi: Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, 25th November 2018. Zvaný řečník.